Om Tone

Hermeneutisk fenomenologi og allmenne pedagogiske grunnlagsspørsmål er mine forskningsinteresser.
Jeg arbeider med spørsmål som for eksempel “Hva er pedagogikk?” “Hvordan ser møtet mellom voksen og barn / ungdom ut i institusjonelle og kulturelle settinger?” “Hvordan er det å være barn / ungdom / lærer / voksen i dagens pedagogiske virkelighet?” “Hvordan oppleves det ikke å kunne, klare, skjønne, mestre?” “Hvordan oppleves det å trenge hjelp?”
Disse spørsmålene kan bidra til å eksemplifisere og fokusere eksistensielle pedagogisk dilemma som både er allmenne og politisk aktuelle i dag. Mitt anliggende er å forsøke å kombinere fenomenologi og pedagogikk på måter som kan åpne leserens “patiske” og kognitive innsikt i praksiser og oppfatninger som preger den pedagogiske virkelighet.
Vitae (Link)
Publikasjoner (Link)