Om Tone

Hermeneutisk fenomenologi og allmenne pedagogiske grunnlagsspørsmål er mine forskningsinteresser.
Jeg arbeider med spørsmål som for eksempel «Hva er pedagogikk?» «Hvordan ser møtet mellom voksen og barn / ungdom ut i institusjonelle og kulturelle settinger?» «Hvordan er det å være barn / ungdom / lærer / voksen i dagens pedagogiske virkelighet?» «Hvordan oppleves det ikke å kunne, klare, skjønne, mestre?» «Hvordan oppleves det å trenge hjelp?»
Disse spørsmålene kan bidra til å eksemplifisere og fokusere eksistensielle pedagogisk dilemma som både er allmenne og politisk aktuelle i dag. Mitt anliggende er å forsøke å kombinere fenomenologi og pedagogikk på måter som kan åpne leserens «patiske» og kognitive innsikt i praksiser og oppfatninger som preger den pedagogiske virkelighet.